[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 23: Con người và thiên nhiên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 23: Con người và thiên nhiên. Một số nhóm đất điển hình trang 200 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Ảnh hưởng của thiên nhiên đến sinh hoạt và sản xuất

Dựa vào thông tin trong bài và hình 23.1, em hãy tìm những ví dụ thể hiện vai trò của thiên nhiên đối với hoạt động sản xuất và đời sống con người

=> Xem hướng dẫn giải

II. Tác động của con người đến thiên nhiên

  • Dựa vào thông tin trong bài, hình 23.2 và hình 23.3, em hãy nêu những tác động tích cực và tiêu cực của con người đến thiên nhiên

=> Xem hướng dẫn giải

III. Khai thác và sử dụng tài nguyên thông minh

  • Dựa vào hình 23.4, hình 23.5 và thông tin trong bài, em hãy kể tên các loại tài nguyên nhiên nhiên được con người khai thác

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Em hãy tìm những ví dụ thể hiện các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người

2. Vẽ sơ đồ thể hiện những tác động tích cực và tiêu cực của con người đến thiên nhiên

II. Vận dụng

1. Trong cuộc sống hằng ngày,em có thể làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường tự nhiên nơi em sống?

2. Em hãy tìm những ví dụ về khai thác tài nguyên thiên nhiên ở nơi em sống

=> Xem hướng dẫn giải


  • 153 lượt xem