Dựa vào hình 23.4, hình 23.5 và thông tin trong bài, em hãy kể tên các loại tài nguyên nhiên nhiên được con người khai thác

  • 1 Đánh giá

III. Khai thác và sử dụng tài nguyên thông minh

  • Dựa vào hình 23.4, hình 23.5 và thông tin trong bài, em hãy kể tên các loại tài nguyên nhiên nhiên được con người khai thác

Bài làm:

  • Các loại tài nguyên nhiên nhiên được con người khai thác như: than đá, dầu khí, năng lượng mặt trời, kha thác tham quan, du lịch ở những nơi thiên nhiên đẹp, thủy năng, gió, sắt, thép, nhôm, cacbon, silic, kẽm và đồng

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo