Quan sát hình 14.2 hình 14.2 và đọc thông tin trong bài, em hãy:

  • 1 Đánh giá

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Biến đổi khí hậu

Quan sát hình 14.2 hình 14.2 và đọc thông tin trong bài, em hãy:

  • Cho biết sự khác nhau giữa hình 14.1 và hình 14.2. Giải thích.
  • Nêu một số biểu hiện cùng biểu đổi khí hậu trên Trái đất

Bài làm:

  • Sự khác nhau ở hai hình là tới năm 2005 xuất hiện hiện tượng băng tuyết tan
  • Biểu hiện cùng biểu đổi khí hậu trên Trái đất: nhiệt độ không khí tăng, khí hậu Trái Đất nóng lên, biến động trong chế độ mưa, lượng mưa, gia tăng tốc độ tan băng, gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan: bão, lũ lụt, hạn hán,... mực nước biển dâng cao, dẫn đến số lượng các loài sinh vật suy giảm, các hệ sinh tháo và hoạt động của con người bị ảnh hưởng

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo