Dựa vào hình 19.4 em hãy kể tên: Một số nhóm đất điển hình trên thế giới

  • 1 Đánh giá

III. Một số nhóm đất điển hình trên thế giới

Dựa vào hình 19.4 em hãy kể tên:

  • Một số nhóm đất điển hình trên thế giới
  • Các nhóm đất điển hình ở lục địa Á- Âu và lục địa Phi

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 19

Bài làm:

  • Một số nhóm đất điển hình trên thế giới: đất potzon, đất đen thảo nguyên ôn đới, đất đỏ vàng nhiệt đới, đất xám hoang mạc và bán hoang mạc,...
  • Các nhóm đất điển hình ở
    • Lục địa Á- Âu: đất potzon, đất xám hoang mạc và bán hoang mạc,đất khác
    • Lục địa Phi: đất đỏ vàng nhiệt đới,đất xám hoang mạc và bán hoang mạc, đất khác...

  • 103 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo