Hãy sưu tầm bản đồ hành chính Việt Nam qua các thời kỉ và so sánh sự thay đổi số lượng các đơn vị hành chính cấp tỉnh

  • 1 Đánh giá

II. Vận dụng

Hãy sưu tầm bản đồ hành chính Việt Nam qua các thời kì và so sánh sự thay đổi số lượng các đơn vị hành chính cấp tỉnh

Bài làm:

=> Qua các năm bản đồ hành chính cấp tỉnh được tăng và chú thích chi tiết hơn

  • 179 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo