Dựa vào hình 2.1, em hãy cho biết các kí hiệu a,b,c,d tương ứng với nội dung các hình nào (1,2,3,4)?

  • 1 Đánh giá

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Kí hiệu bản đồ và chú giải

  • Dựa vào hình 2.1, em hãy cho biết các kí hiệu a,b,c,d tương ứng với nội dung các hình nào (1,2,3,4)?

Quan sát hình 2.2 và hình 2.3 em hãy:

  • Xác định các yếu tố sau: bảng chú giải, kí hiệu
  • Cho biết kí hiệu nào thể hiện các mỏ sắt, mỏ than?
  • Kí hiệu nào được dùng để thể hiện ranh giới của thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận?

Bài làm:

Ghép nội dung tương ứng như sau:

1. C

2. B

3. A

4. D

Xác định các yếu tố sau: bảng chú giải, kí hiệu:

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo