Trắc nghiệm Toán lớp 7

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán 7. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem toan 7 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM TOÁN 7 TẬP 1

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Trắc nghiệm bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Trắc nghiệm bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Trắc nghiệm bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ

Trắc nghiệm bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Trắc nghiệm bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Trắc nghiệm bài 7: Tỉ lệ thức

Trắc nghiệm bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Trắc nghiệm bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Trắc nghiệm bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Trắc nghiệm bài 10: Làm tròn số

Trắc nghiệm bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Trắc nghiệm bài 12: Số thực

Trắc nghiệm chương 1: Số hữu tỉ, số thực

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Trắc nghiệm bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Trắc nghiệm bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Trắc nghiệm bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Trắc nghiệm bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Trắc nghiệm bài 5: Hàm số

Trắc nghiệm bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Trắc nghiệm bài 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0)

Trắc nghiệm chương 2: Hàm số và đồ thị

CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Trắc nghiệm bài 1: Hai góc đối đỉnh

Trắc nghiệm bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Trắc nghiệm bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Trắc nghiệm bài 4: Hai đường thẳng song song

Trắc nghiệm bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Trắc nghiệm bài 6: Từ vuông góc đến song song

Trắc nghiệm bài 7: Định lí

Trắc nghiệm chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

CHƯƠNG 2: TAM GIÁC

Trắc nghiệm bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác

Trắc nghiệm bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Trắc nghiệm bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh

Trắc nghiệm bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh góc cạnh (c.g.c)

Trắc nghiệm bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc cạnh góc (g.c.g)

Trắc nghiệm bài 6: Tam giác cân

Trắc nghiệm bài 7: Định lý Py-ta-go

Trắc nghiệm bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Trắc nghiệm chương 2: Tam giác

TRẮC NGHIỆM TOÁN 7 TẬP 2

CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ

Trắc nghiệm bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Trắc nghiệm bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Trắc nghiệm bài 3: Biểu đồ

Trắc nghiệm bài 4: Số trung bình cộng

Trắc nghiệm chương 3: Thống kê

CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Trắc nghiệm bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Trắc nghiệm bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Trắc nghiệm bài 3: Đơn thức

Trắc nghiệm bài 4: Đơn thức đồng dạng

Trắc nghiệm bài 5: Đa thức

Trắc nghiệm bài 6: Cộng, trừ đa thức

Trắc nghiệm bài 7: Đa thức một biến

Trắc nghiệm bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

Trắc nghiệm bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

Trắc nghiệm chương 4: Biểu thức đại số

CHƯƠNG 3: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC

Trắc nghiệm Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Trắc nghiệm Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Trắc nghiệm Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

Trắc nghiệm Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Trắc nghiệm Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Trắc nghiệm Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Trắc nghiệm Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Trắc nghiệm Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Trắc nghiệm Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác

Trắc nghiệm chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 7