Trắc nghiệm Đại số 7 bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Điểm kiểm tra toán 15 phút của một tổ được bạn tổ trưởng ghi lại như sau :

Tên

An

Chung

Duy

Hiếu

Hùng

Liên

Linh

Lộc

Việt

Điểm

7

8

7

10

6

5

9

10

4

8

Bảng 1

Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng

Câu 1: Dấu hiệu cần tìm hiểu ở bảng 1 là :

 • A . Số học sinh của một tổ
 • B . Điểm kiểm tra 15 phút của mỗi học sinh
 • C . Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai

Câu 2: Số các giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 là

 • A . 7
 • B. 9
 • C. 10
 • D. 74

Câu 3: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu ở bảng 1 là

 • A . 4
 • B . 5
 • C. 6
 • D . 7

Câu 4: Chọn câu trả lời sai:

 • A.Số tất cả các giá trị (không nhất thiết khác nhau ) của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra
 • B.Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê
 • C.Tần số của một giá trị là số các đơn vị điiều tra
 • D.Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó

Số lượng học sinh giỏi trong từng lớp của một trường trung học cơ sở được ghi bới dưới bảng sau đây

10129158
81015117
99101215
12121097

Câu 5: Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì?

 • A. Số học sinh trong mỗi lớp
 • B. Số học sinh khá của mỗi lớp
 • C. Số học sinh giỏi của mỗi lớp
 • D. Số học sinh giỏi của mỗi trường

Câu 6: Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?

 • A. 20
 • B. 24
 • C. 25
 • D. 18

Câu 7: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là

 • A. 6
 • B. 7
 • C. 8
 • D. 9

Câu 8: Tần suất tương ứng của các giá trị 9, 10, 15

 • A. 4; 4; 3
 • B. 4; 3; 4
 • C. 3; 4; 4
 • D. 4; 3; 3

* Số lượng học sinh nam của từng lớp thuộc trường THCS Nguyễn Trãi được ghi như sau:

212423212020
212423212020
12423212020
212423212020
212423212020

Câu 9: Hãy cho biết dấu hiệu cần tim hiểu là gì?

 • A.Số học sinh nữ của trường THCS Nguyễn Trãi
 • B.Số học sinh nam của mỗi lớp
 • C.A Đúng, B sai

Câu 10: Số các giá trị của dấu hiệu là:

 • A.20
 • B.25
 • C.30
 • D.32

Câu 11: Câu nào sau đây sai:

 • A.Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 6
 • B.Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 20;21;22;23;24;35
 • C.Tần số tương ứng là:5;6;3;7;5;4
 • A.A,B đúng, C sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số sgk Toán 7 tập 2 trang 4


 • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021