Trắc nghiệm Hình học 7 bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho tam giác ABC. Ta có:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho tam giác MHK vuông tại H.Ta có:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho tam giác ABC có góc ACx là góc ngoài tại đỉnh C của tam giác ABC.Khi đó:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Cả A,B,C đều đúng

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A.Ta có:

 • A.
 • B.
 • C.Hai góc B và C phụ nhau
 • D.Cả A,B,C đều đúng

Câu 5: Tổng ba góc của một tam giác bằng:

 • A.90
 • B.180
 • C.100
 • D.120

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A.Khi đó:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Cho tam giác ABC có ∠A = 96°, ∠C = 50°. Số đo góc B là?

 • A. 34°
 • B. 35°
 • C. 60°
 • D. 90°

Câu 8: Cho tam giác ABC cân tại A. Góc . Tính góc B

 • A. 40°
 • B. 50°
 • C. 49°
 • D. 98°

Câu 9: Một tam giác có số đo các góc bằng nhau. Tính các góc đó

 • A. 40°
 • B. 50°
 • C. 49°
 • D. 60°

Câu 10: Cho tam giác ABC có , gọi I là giao điểm của hai tia phân giác của hai góc B và C. Tính số đo góc BIC

 • A.100
 • B.120
 • C.130
 • D.A,B,C đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 106 109


 • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021