Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 106 109

  • 1 Đánh giá

Tổng ba góc trong một tam giác có thay đổi hay không khi kích thước và hình dạng tam giác thay đổi. Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Tổng ba góc trong một tam giác. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Tổng ba góc của một tam giác

Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - SGK hình học 7 trang 106 tập 1

Lưu ý: Để cho gọn, ta gọi tổng số đo hai góc là tổng hai góc. Cũng như vậy đối với hiệu hai góc

2. Áp dụng vào tam giác vuông

Định lí: Trong tam giác vuông có hai góc nhọn phụ nhau.

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - SGK hình học 7 trang 106 tập 1

3. Góc ngoài của tam giác

Định nghĩa: Góc ngoài của tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác.

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - SGK hình học 7 trang 106 tập 1

Định lí: Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc tỏng của hai góc không kề với nó.

Nhận xét: Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi ngóc trong không kề với nó.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 107 - sgk toán 7 tập 1

Tính các số đo x, y ở các hình 47, 48, 49, 50, 51.

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - SGK hình học 7 trang 106 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 108 - sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC = 800, = 300. Tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Tính .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 108 - Sgk toán 7 tập 1

Cho hình 52. Hãy so sánh:

a) và \(\widehat{BAK}\).

b) và \(\widehat{BAC}\)

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - SGK hình học 7 trang 106 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 108 - Sgk toán 7 tập 1

Đố : Tháp nghiêng Pi - da ở Italia nghiêng 50 so với phương thẳng đứng (h.53). Tính số đo của góc ABC trên hình vẽ.

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - SGK hình học 7 trang 106 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 108 - Sgk toán 7 tập 1

Ta gọi tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn, tam giác có một góc tù là tam giác tù. Gọi tên tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác vuông trên hình 54.

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - SGK hình học 7 trang 106 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 108 - SGK hình học 7 tập 1

Tìm số đo x ở các hình 55, 56, 57, 58.

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - SGK hình học 7 trang 106 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 108 - SGK hình học 7 tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC).

a) Tìm các cặp góc phụ nhau trong hình vẽ.

b) Tìm các cặp góc nhọn bằng nhau trong hình vẽ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 109 - SGK hình học 7 tập 1

Cho tam giác ABC có góc B = góc C = 40o. Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài đỉnh A. Hãy chứng tó Ax // BC.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 109 - SGK hình học 7 tập 1

Hình 59 biểu diễn mặt cắt ngang của một con đê. để đo góc nhọn MOP tạo bởi mặt phẳng nghiêng của con đê với phương nằm ngang, người ta dùng thước chữ T và đặt như hình vẽ(OAAB). Tính góc MOP, biết rằng dây dọi BC tạo với trụng BA một góc \(\widehat{ABC }\)= 320

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - SGK hình học 7 trang 106 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 7 bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021