Giải câu 9 bài 1: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 109

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 109 - SGK hình học 7 tập 1

Hình 59 biểu diễn mặt cắt ngang của một con đê. để đo góc nhọn MOP tạo bởi mặt phẳng nghiêng của con đê với phương nằm ngang, người ta dùng thước chữ T và đặt như hình vẽ(OAAB). Tính góc MOP, biết rằng dây dọi BC tạo với trụng BA một góc \(\widehat{ABC }\)= 320

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - SGK hình học 7 trang 106 tập 1

Bài làm:

Trong tam giác ABC vuông ở A có:

= 900

Trong tam giác OCD vuông ở D có : = 900

=> = 320

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021