Giải câu 8 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 83 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là , nhưng không đổi hình.

Bài làm:

Cách 1:

  • Vẽ đường thẳng xx' , lấy điểm O thuộc xx'.
  • Vẽ góc ,$\widehat{x'Oy'}=70^{\circ}$

=> Khi đó ta được hình như hình a).

Cách 2:

  • Vẽ góc
  • Từ O vẽ tia Ox' bất kì.
  • Tiếp đó vẽ góc

=> Khi đó ta được hình như hình b).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021