Giải câu 40 bài 5: Luyện tập 2 sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 124

  • 1 Đánh giá

Câu 40 : Trang 124 - sgk toán 7 tập 1

Cho ΔABC tia Ax đi qua trung điểm M của BC. Kẻ BE và CF vuông góc với Ax (E, F thuộc Ax). So sánh các độ dài BE và CF.

Bài làm:

Theo giả thiết ta có hình sau:

Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g) - Hình học 7 tập 1

Xét tam giác vuông BME và tam giác vuông CMF có:

BM = MC (giả thiết)

= \(\widehat{CMF}\) (hai hóc đối đỉnh)

=>∆BME =∆CMF (cạnh huyền- góc nhọn).

=> BE=CF (cạnh tương ứng)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021