Giải câu 58 bài: Ôn tập chương I sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 104

  • 1 Đánh giá

Câu 58: Trang 104 - sgk toán 7 tập 1

Tính số đo x trong hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy ?

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

Bài làm:

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

Đặt tên các đường thẳng như hình vẽ

Ta có: a ⊥ c, b ⊥ c => a // b

Do a // b => x + 115o = 180o (hai góc trong cùng phía)

=> x = 180o - 115o = 65o

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021