Giải câu 71 bài Ôn tập chương II Tam giác sgk Toán 7 tập 1 Trang 141

  • 1 Đánh giá

Câu 71 : Trang 141 - sgk toán 7 tập 1

Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông là tam giác gì.

Giải bài Ôn tập chương II - Tam giác - Toán 7 tập 1

Bài làm:

Giải bài Ôn tập chương II - Tam giác - Toán 7 tập 1

Ta đặt thêm các điểm H, K như hình vẽ trên

Xét tam giác vuông AHB và tam giác vuông CKA có:

AH = CK ( = 3)

HB = KA (=2)

=> ∆AHB = ∆CKA (c.g.c)

=> (cạnh tương ứng);

(góc tương ứng)

Mặt khác có:

=>

=>

Vậy tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021