Giải câu 18 Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch sgk Toán 7 tập 1 Trang 61

  • 1 Đánh giá

Câu 18: trang 61 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?

Bài làm:

Công việc làm cùng trên một cánh đồng nên số người làm và thời gian làm là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Giả sử 12 người hoàn thành xong công việc trong x(h) (x>0).

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có:

Vậy 12 người sẽ hoàn thành xong công việc trong 1,5 giờ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021