Giải câu 13 bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch sgk Toán 7 tập 1 Trang 58

  • 1 Đánh giá

Câu 13: trang 58 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào chỗ trống trong bảng sau:

x0,5-1,246
y3-21,5

Bài làm:

Ta có hệ số tỉ lệ là

Ta tính được bảng sau:

x0,5-1,22-346
y12-53-21,51
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021