Giải bài 12: Số thực sgk Toán 7 tập 1 Trang 43 45

  • 1 Đánh giá

Thế nào là số thực? Để giải thích khái niệm này, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 12: Số thực. Với nội dung chính là khái niệm số thực và các bài tập có lời giải chi tiết, Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Số thực

  • Tất cả các số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

Ví dụ:

  • Tập hợp các số thực được kí hiệu là R

2. Trục số thực

  • Mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số
  • Mỗi điểm trên trục số đểu biểu diễn một số thực.
  • Như vậy, có thể nói rằng các điểm biểu diễn số thực đã lấp đầy trục số.

Vậy trục số còn được gọi là trục số thực

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 87: trang 44 sgk Toán lớp 7 tập 1

Điền các dấu thích hợp vào chỗ trống:

; $3....\mathbb{R}$, $3.....\mathbb{I}$; $-2,53....\mathbb{Q}$;

; $\mathbb{N}....\mathbb{Z}$; $\mathbb{I}....\mathbb{R}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 88: trang 44 sgk toán lớp 7 tập 1

Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

a. Nếu a là số thực thì a là số ... hoặc số ....

b. Nếu b là số vô tỉ thì b được viết dưới dạng ....

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 89: trang 45 sgk toán lớp 7 tập 1

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a. Nếu a là số nguyên thì a cũng là số thực;

b. Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm;

c. Nếu a là số tự nhiên thì a không phải số vô tỉ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 90: trang 45 sgk toán lớp 7 tập 1

Thực hiện các phép tính:

a. ;

b. .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 91: trang 45 sgk toán lớp 7 tập 1

Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống:

a. ;

b. ;

c. ;

d. .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 92: trang 45 sgk toán lớp 7 tập 1

Sắp xếp các số thực:

a. Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

b. Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối của chúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 93: trang 45 sgk toán lớp 7 tập 1

Tìm x biết:

a. ;

b. .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 94: trang 45 sgk toán lớp 7 tập 1

Hãy tìm các tập hợp:

a. ;

b. .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 95: trang 45 sgk toán lớp 7 tập 1

Tính giá trị biểu thức:

;

.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 7 bài 12: Số thực


  • 18 lượt xem