Giải bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu sgk Toán 7 tập 2 trang 9

  • 1 Đánh giá

Có thể thu gọn bảng số liệu thống kê ban đầu được không? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài học gồm 2 phần:

  • Lý thuyết cần biết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. Lý thuyết cần biết

1. Bảng "Tần số" (hay bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu)

Từ bảng thu nhập số liệu ban đầu có thể lập bảng "tần số" (còn gọi là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu.

Ta có thể lập bảng "tần số" theo dòng hoặc theo cột.

2. Công dụng

Bảng "tần số" giúp người điều tra dễ có những nhận xét chung về sự phân phối các giá trị của dấu hiệu và tiện lợi cho việc tính toán sau này.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 5: trang 11 sgk Toán 7 tập 2

Trò chơi toán học: Thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp và những bạn có cùng tháng sinh thì xếp thành một nhóm. Điền kết quả thu được theo mẫu ở bảng 10:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tần số (n) N=

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: trang 11 sgk Toán 7 tập 2

Kết quả điều tra về con của 30 gia đình thuộc một thôn được cho trong bảng 11:

2 2 2 2 2 3 2 1 0 2
2 4 2 3 2 1 3 2 2 2
2 4 1 0 3 2 2 2 3 1

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì ? Từ đó lập bảng "tần số".

b) Hãy nêu một số nhận xét từ bảng trên về con số con của 30 gia đình trong thôn (số con của các gia đình trong thôn chủ yếu thuộc vào khoảng nào ? Số gia đình đông con, tức 3 con trở lên chỉ chiếm một tỉ lệ bao nhiêu ?)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: trang 11 sgk Toán 7 tập 2

Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng được ghi lại ở bảng 12:

7 2 5 9 7
2 4 4 5 6
7 4 10 2 8
4 3 8 10 4
7 7 5 4 1

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét (số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào chủ yếu).

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 7 bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu


  • 57 lượt xem
Chủ đề liên quan