Đáp án câu 1 đề 2 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

ĐỀ 2

Câu 1: Cho f(x)= và f(x) + g(x) = $2(x^{3}-1)-(3x+4)2x$. Tìm g(x) và giá trị của g(x) tại x = -2

Bài làm:

Câu 1:

Ta có f(x) + g(x) =

Vậy g(x) =

=> g(-2) =

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021