Giải câu 8 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số sgk Toán 7 tập 2 trang 29

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 29 sgk Toán 7 tập 2

Đố: Ước tính số gạch cần mua ? Giả sử gia đình em cần lát một nền nhà hình chữ nhật bằng gạch hình vuông có cạnh là 30 cm.

Hãy đo kích thước nền nhà đó rồi ghi vào ô trống trong bảng sau:

Chiều rộng (m)Chiều dài (m)Số gạch cần mua (viên)
Khoảng 416 viên
.........

Bài làm:

Như bài thực hành, bằng cách đo chiều dài, chiều rộng của lớp học, thư viện, hội trưởng, phòng bộ môn ... , các em đo kích thước nên nhà rồi tính theo công thức và điền vào bảng

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021