Giải toán 7 tập 2

Giải toàn bộ trong sgk toán 7 tập 2. Cẩm nang làm bài tập sgk toán 7 tập 2. Để học tốt toán 7 tập 2. Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Tất cả bài tập trong sgk toán 7 tập 2 đều được hướng dẫn làm chi tiết, dễ hiểu. Mời các em học sinh, các bậc phụ huynh tham khảo. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: Toan 7 tap 2 KhoaHoc

Phần đại số

CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ

Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số trang 4

Bài Luyện tập trang 8

Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu trang 9

Bài Luyện tập trang 12

Bài 3: Biểu đồ trang 13

Bài Luyện tập trang 14

Bài 4: Số trung bình cộng trang 17

Bài Luyện tập trang 20

Bài Ôn tập chương 3: Thống kê trang 22

CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số trang 24

Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số trang 27

Bài 3: Đơn thức trang 30

Bài 4: Đơn thức đồng dạng trang 33

Bài Luyện tập trang 36

Bài 5: Đa thức trang 36

Bài 6: Cộng, trừ đa thức trang 39

Bài Luyện tập trang 40

Bài 7: Đa thức một biến trang 41

Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến trang 44

Bài Luyện tập trang 46

Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến trang 47

Bài Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số trang 49

Phần hình học

CHƯƠNG 3: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC.

Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác Trang 53

Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu Trang 57

Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác Trang 61

Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác trang 65

Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Trang 68

Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác Trang 71

Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng Trang 74

Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác Trang 78

Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác Trang 81

Bài Ôn tập chương 3 Phần Câu hỏi Trang 84

Bài Ôn tập chương 3 Phần Bài tập Trang 87

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 7