Đáp án câu 4 đề 3 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Tìm các nghiệm của đa thức: g(x)=(x+1)(x-1)

Bài làm:

Câu 4:

g(x) = 0 => (x+1)(x- 1) = 0 => x+1=0 hoặc x-1 =0

=>x = -1 hoặc x= 1

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021