Giải câu 11 bài 3: Biểu đồ sgk Toán 7 tập 2 trang 14

  • 1 Đánh giá

Câu 11: trang 14 sgk Toán 7 tập 2

Từ bảng tần số lập được ở bài tập 6, hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Bài làm:

Bảng "tần số" về số con

Số con01234
Tần số (n)241752N=30

Biểu đồ đoạn thẳng về số con của 30 hộ trong một thôn

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021