Giải câu 19 bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 22

  • 1 Đánh giá

Câu 19: trang 22 sgk Toán 7 tập 2

Số cân nặng (tính bằng kilôgam) của 120 em của một trường mẫu giáo ở thành phố A được ghi lại trong bảng 27:

Hãy tính số trung bình cộng (có thể sử dụng máy tính bỏ túi).

Bài làm:

Bảng tần số về số cân nặng của 120 em của 1 trường mẫu giáo:

Số trung bình cộng là:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021