Giải Câu 7 Bài Ôn tập chương 3 Phần Câu hỏi sgk Toán 7 tập 2 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 87 - SGK Toán 7 tập 2

Những tam giác nào có ít nhất một đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác, đường trung trực, đường cao?

Bài làm:

Tam giác có ít nhất một đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác, đường trung trực, đường cao là tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

Giải Câu 7 Bài Ôn tập chương 3 - Phần Câu hỏi - sgk Toán 7 tập 2 Trang 87

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021