Giải Câu 4 Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 56 - SGK Toán 7 tập 2

Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì (nhọn, vuông, tù)? Tại sao?

Bài làm:

Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn vì nếu góc đó là vuông hoặc tù thì hai góc còn lại phải lớn hơn góc vuông nên tổng ba góc của tam giác lớn hơn (vô lí với định lí tổng ba góc của tam giác).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021