Giải Câu 5 Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 56 - SGK Toán 7 tập 2

Ba bạn Hạnh, Nguyên, Trang đi đến trường theo ba con đường AD, BD, và CD (h.5). Biết rằng ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng và góc ACD là góc tù.

Hỏi ai đi xa nhất, ai đi gần nhất? Hãy giải thích.

Giải Câu 5 Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 56

Bài làm:

Vì . nên ∆DCB có

Ta có là góc ngoài của ∆DCB

nên là góc lớn nhất (vì \(\widehat{DCB}\) tù)

Từ (1) và (2)

Vậy Hạnh đi xa nhất, Trang đi gần nhất.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021