Toán 7: Đề kiểm tra học kì 2 (Đề 7)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 7 (Đề 7). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ 7

Câu 1: Cho E(x) =

F(x) =

G(x) =

a. Tính E(x) + F(x) + G(x)

b. Tính E(x) - F(x) - G(x)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tìm nghiệm của đa thức f(x) =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Cho g(x) = . Tìm m biết g(x) có một nghiệm là x=-1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Một vận động viên tập ném bóng rổ, số lần bóng vào rổ của mỗi phút tập lần lượt là:

12698510914910
1415579151313126
8957151391487

a. Dấu hiệu ở đây là gì?

b. Lập bảng tần số và nhận xét

c. Tìm số bóng trung bình ném được vào rổ trung bình 1 phút

d. Tính mốt của dấu hiệu

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Cho tam giác ABC có AB < AC, phân giác AD. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB.

a. Chứng minh: BD = ED

b. AB cắt ED tại K. Chứng minh rằng

c. Chứng minh: là tam giác cân

d. Chứng minh:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021