Đáp án câu 4 đề 7 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Một vận động viên tập ném bóng rổ, số lần bóng vào rổ của mỗi phút tập lần lượt là:

12698510914910
1415579151313126
8957151391487

a. Dấu hiệu ở đây là gì?

b. Lập bảng tần số và nhận xét

c. Tìm số bóng trung bình ném được vào rổ trung bình 1 phút

d. Tính mốt của dấu hiệu

Bài làm:

Câu 4:

a. Dấu hiệu là: "Kĩ năng ném bóng rổ của một vận động viên"

b. Bảng tần số

Giá trị (x)567891012131415
Tần số (n)3233622333N=30

Nhận xét:

Số các giá trị của dấu hiệu: 30

Số các giá trị khác nhau: 10

Giá trị lớn nhất: 15

Giá trị nhỏ nhất: 5

Giá trị có tần số lớn nhất: 9

Giá trị có tần số nhỏ nhất: 6; 10; 12

Các giá trị chủ yếu là: 9

c.

d.Mốt của dấu hiệu

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021