Giải Câu 19 Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 63

  • 1 Đánh giá

Câu 19: Trang 63 - SGK Toán 7 tập 2

Tìm chu vi của một tam giác cân biết độ dài hai cạnh của nó là 3,9cm và 7,9cm.

Bài làm:

Giải Câu 19 Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 63

Tam giác ABC cân tại A.

Giả sử AB = AC = 3,9 (cm), BC = 7,9 (cm)

Ta có: AB + AC = 3,9 + 3,9 = 7,8 < 7,9 = BC (không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác)

Vậy cạnh bên không thể là 3,9 cm.

Suy ra AB = AC = 7,9 (cm) và BC = 3,9 (cm)

Chu vi tam giác ABC là:

P = AB + AC + BC = 7,9 + 7,9 + 3,9 = 19,7 (cm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021