Đáp án câu 1 đề 1 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

ĐỀ 1

Câu 1: Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau mỗi năm học, người ta lập được bảng sau:

Điểm (x)025678910
Tần số (n)125691043N=40

a. Dấu hiệu điều tra là gì? Tìm mốt của dấu hiệu.

b. Tính điểm trung bình kiểm tra miệng của học sinh lớp 7A

c. Nhận xét về kết quả kiểm tra miệng môn Toán của các bạn lớp 7A

Bài làm:

Câu 1:

a. Dấu hiệu điều tra :" Điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A"

Mốt của dấu hiệu:

b.

c. Nhật xét: Phần lớn số học sinh đạt điểm trung bình trở lên. Số học sinh đạt điểm kém ít, chỉ có 3 trường hợp

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021