Giải Câu 38 Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 73

  • 1 Đánh giá

Câu 38: Trang 73 - SGK Toán 7 tập 2

Cho hình 38.

a) Tính góc KOL.

b) Kẻ tia IO, hãy tính góc KIO.

c) Điểm O có cách đều ba cạnh của tam giác IKL không? Tại sao?

Giải Câu 38 Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 73

Bài làm:

a) ∆KIL có

nên

  • Vì KO và LO là phân giác , \(\widehat{ILK}\)

nên

=>

=>

  • ∆KOL có

nên

b) ΔKIL có O là giao điểm của hai đường phân giác KO và LO nên OI là đường phân giác của góc KIL (định lí ba đường phân giác cùng đi qua một điểm).

Do đó:

c) Vì O là giao điểm của hai đường phân giác của và \(\widehat{L}\) nên O cách đều ba cạnh của tam giác IKL.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021