Giải Câu 55 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 55: Trang 80 - SGK Toán 7 tập 2

Cho hình 51: Chứng minh ba điểm B, C, D thẳng hàng.

Gợi ý: Chứng minh

Giải Câu 55 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 80

Bài làm:

Giải Câu 55 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 80-2

Nối BD và CD.

Từ hình vẽ ta có là đường trung trực của $AC \Rightarrow DA = DC$.

Từ hình vẽ ta có là đường trung trực của $AB \Rightarrow DA = DB$.

Xét và $ΔCDK$ có:

chung

hay DK là phân giác

Tương tự chứng minh trên, ta có:

là phân giác $\widehat{ADB}$

(cùng vuông góc với AB) mà $DK ⊥ AC$

hay

Do đó


Vậy thẳng hàng.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021