Đáp án câu 2 đề 8 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Tìm nghiệm của đa thức sau:

Bài làm:

Câu 2:

=> $x(x+2)-3(x+2)=0$

=>

=> hoặc $x+2=0$

=> hoặc $x=-2$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021