Toán 7: Đề kiểm tra học kì 2 (Đề 1)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 7 (Đề 1). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ 1

Câu 1: Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau mỗi năm học, người ta lập được bảng sau:

Điểm (x)025678910
Tần số (n)125691043N=40

a. Dấu hiệu điều tra là gì? Tìm mốt của dấu hiệu.

b. Tính điểm trung bình kiểm tra miệng của học sinh lớp 7A

c. Nhận xét về kết quả kiểm tra miệng môn Toán của các bạn lớp 7A

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Cho và $F=3xy^{2}-9x^{2}y+x^{2}y^{2}$

a. Tính E +F

b. Tính E -F

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Tìm nghiệm của đa thức: P(x)=(x+1)(x-2)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Tìm đa thức biết $A+(3x^{2}-5xy)=-6x^{2}-3xy-y^{2}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH, biết AB= 5cm; BC= 6cm.

a. Tính độ dài các đoạn thẳng BH và AH

b. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh rằng ba điểm A, G, H thẳng hàng

c. Chứng minh:

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021