Đáp án câu 2 đề 1 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Cho và $F=3xy^{2}-9x^{2}y+x^{2}y^{2}$

a. Tính E +F

b. Tính E -F

Bài làm:

Câu 2

a. Ta có E +F =

=

b. Ta có E -F =

=

=

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021