Giải câu 14 bài 3: Đơn thức sgk Toán 7 tập 2 trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 14: trang 32 sgk Toán 7 tập 2

Hãy viết các đơn thức với biến x, y và có giá trị bằng 9 tại x = -1 và y = 1.

Bài làm:

Có nhiều cách viết, đơn thức đơn giản nhất là

Tổng quát:

VD :

Tổng quát của trường hợp này là :
(Tức là số mũ của x lẻ,số mũ của y tùy ý ; )

Tổng quát của trường hợp này là :
(Tức là số mũ của x chẵn,số mũ của y tùy ý ; )

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021