Giải câu 57 bài Ôn tập chương 4 sgk Toán 7 tập 2 trang 49

  • 1 Đánh giá

Câu 57: trang 49 sgk Toán 7 tập 2

Viết một biểu thức đại số của hai biến x, y thỏa mãn từng điều kiện sau:

a) Biểu thức đó là đơn thức.

b) Biểu thức đó là đa thức mà không phải là đơn thức.

Bài làm:

a. Đơn thức của hai biến x, y là

Lưu ý: Đơn thức cũng là một đa thức.

b. Đa thức mà không phải đơn thức của hai biến x, y là

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021