Giải câu 26 bài 5: Đa thức sgk Toán 7 tập 2 trang 38

  • 1 Đánh giá

Câu 26: trang 38 sgk Toán 7 tập 2

Thu gọn đa thức sau:

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021