Giải Câu 6 Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 56 - SGK Toán 7 tập 2

Xem hình 6, có hai đoạn bằng nhau BC và DC. Hỏi rằng kết luận nào trong các kết luận sau là đúng? Tại sao?

a)

b)

c)

Giải Câu 6 Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 56

Bài làm:

Vì D nằm giữa A và C (giả thiết)

=> AC = AD + DC = AD + BC (DC = BC theo đề bài)

=> AC > BC

Do đó trong tam giác ABC góc B > góc A (Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện).

Vậy kết luận c) là đúng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021