Toán 7: Đề kiểm tra học kì 2 (Đề 8)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 7 (Đề 8). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ 8

Câu 1: Cho đa thức

a. Thu gọn và tìm bậc của đa thức A

b. Tính giá rị của đa thức A tại x= -3; y= 2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tìm nghiệm của đa thức sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Cho đa thức P(x) = và Q(x) = $-x^{4}+3x^{3}-2x^{2}+5x-2$

a. Tính P(x) - Q(x)

b. Chứng tỏ P(x) - Q(x) không có nghiệm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Một nhóm học sinh làm bài kiểm tra môn toán có điểm số như sau:

7698724757
94257510874

a. Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu học sinh làm bài?

b. Lập bảng tần số và nhận xét

c. Tính số trung bình cộng và mốt của dấu hiệu

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Cho tam giác đều ABC. Hai đường cao BE và CD cắt nhau tại H. Chứng minh rằng:

a.

b.

c. AH là đường trung trực của BC

d. Từ B kẻ đường thẳng song song với DC cắt AC tại I. Chứng minh tam giác BCI cân.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021