Giải câu 18 bài 4: Đơn thức đồng dạng sgk Toán 7 tập 2 trang 35

  • 1 Đánh giá

Câu 18: trang 35 sgk Toán 7 tập 2

Đố:Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kídưới thời vua Trần Nhân Tông được đặt cho một đường phố của Thủ đô Hà Nội. Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tính tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau:

V
N
H
Ă
Ư
U
Ê
L

Bài làm:


Ta điền được:

LÊVĂNHƯU

Vậy tên của tác giả cuốn Đại VIệt sử kí là Lê Văn Hưu.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021