Giải Câu 5 Bài Ôn tập chương 3 Phần Câu hỏi sgk Toán 7 tập 2 Trang 86

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 86 - SGK Toán 7 tập 2

Cũng với yêu cầu như ở câu 4.

Giải Câu 5 Bài Ôn tập chương 3 - Phần Câu hỏi - sgk Toán 7 tập 2 Trang 86

Bài làm:

Trong một tam giác

a - b' trọng tâm - là điểm chung của ba đường trung tuyến

b - a' trực tâm - là điểm chung của ba đường cao

c - d' điểm (nằm trong tam giác) cách đều ba cạnh - là điểm chung của ba đường phân giác

d - c' điểm cách đều ba đỉnh - là điểm chung của ba đường trung trực

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021