Giải Câu 11 Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu sgk Toán 7 tập 2 Trang 60

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 60 - SGK Toán 7 tập 2

Một cách chứng minh khác của định lí 2:

Cho hình 13. Dùng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác để chứng minh rằng:

Nếu BC < BD thì AC < AD

Hướng dẫn:

a) Góc ACD là góc gì? Tại sao?

b) Trong tam giác ACD, cạnh nào lớn nhất, tại sao?

Giải Câu 11 Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu - sgk Toán 7 tập 2 Trang 60

Bài làm:

Trên hình 13 cho ta: C nằm giữa B và D hay BC < BD.

Xét tam giác ABC vuông tại B nên

(hai góc kề bù)

là góc tù.

Trong tam giác ACD có là góc tù nên cạnh AD đối diện với là cạnh lớn nhất

Hay AD > AC.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021