Giải Câu 59 Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 59: Trang 83 - SGK Toán 7 tập 2

Cho hình 57.

a) Chứng minh

b) Khi góc , hãy tính góc $MSP$ và góc $PSQ$.

Giải Câu 59 Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 83

Bài làm:

a) Trong có:

nên $LP$ là đường cao.

nên $MQ$ là đường cao.

Suy ra là trực tâm của tam giác nên đường thẳng $SN$ chứa đường cao từ $N$ hay $SN ⊥ ML$.

b) vuông tại $Q$ có nên \(\widehat{QMN} =40^0\)

vuông tại $Q$ có nên \(\widehat{MSP}=50^0\)

Suy ra

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021