Giải câu 10 bài 3: Biểu đồ sgk Toán 7 tập 2 trang 14

  • 1 Đánh giá

Câu 10: trang 14 sgk Toán 7 tập 2

Điểm kiểm tra Toán (học kì I) của học sinh lớp 7C được cho ở bảng 15:

Giá trị (x)012345678910
Tần số (n)0002810127641N=50

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Bài làm:

a.

  • Dấu hiệu: Điểm kiểm tra học kì I môn toán.
  • Số các giá trị: 50.

b. Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng như sau:

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021