Đáp án câu 1 đề 4 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

ĐỀ 4

Câu 1: Cho f(x) = . Tìm m biết x= -1 là nghiệm của f(x)

Bài làm:

Câu 1:

Vì x=-1 là nghiệm của f(x) => f(-1) = 0

=> => m+ 3+ 2= 0 => m+ 5= 0 => m= -5

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021