Giải câu 4 bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 9

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 9 sgk Toán 7 tập 2

Chọn 30 hộp chè một cách tùy ý trong kho của một cửa hàng và đem cân, kết quả được ghi lại trong bảng 7 (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ) :

Khối lượng chè trong từng hộp (tính bằng gam)
100100101
100101100
98100100
9810298
9999102
100101101
100100100
102100100
10010099
10099100

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu và giá trị của dấu hiệu đó.

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.

Bài làm:

a)

  • Dấu hiệu cần tìm: Khối lượng chè trong từng hộp.
  • Số các giá trị: 30

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu: 5

c)

  • Giá trị 98 có tần số là: 4
  • Giá trị 99 có tần số là: 4
  • Giá trị 100 có tần số là: 16
  • Giá trị 101 có tần số là: 3
  • Giá trị 102 có tần số là: 3
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021