Giải Câu 44 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng sgk Toán 7 tập 2 Trang 76

  • 1 Đánh giá

Câu 44: Trang 76 - SGK Toán 7 tập 2

Gọi M là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, cho đoạn thẳng MA có độ dài 5cm. Hỏi độ dài MB bằng bao nhiêu?

Bài làm:

Giải Câu 44 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng - sgk Toán 7 tập 2 Trang 76

Điểm thuộc đường trung trực của $AB$

(định lí 1)

nên $MB = 5cm$

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021